Reaaliaikatalouden rakentajat

Nousevat teknologiat kuten tekoäly, lohkoketjut, koneoppiminen ja teollinen internet (IoT) luovat ennen näkemättömiä liiketoimintamahdollisuuksia, mutta samalla koettelevat yritysten ja organisaatioiden kykyä innovoida ja uudistua. Yhä useampi ala ratkaisee ongelmia ekosysteemeissä joiden ympärille rakentuu data-talouksia ja uusia tapoja tehdä liiketoimintaa. Hajautetut, reaaliaikaiset teknologiat mahdollistavat ekosysteemien ja arvoketjujen läpinäkyvyyden, tehokkuuden ja luottamuksen. Autamme organisaatioita tunnistamaan näitä ja muita uusia bisnesmahdollisuuksia ja tapoja hyödyntää teknologiaa. Tarjoamme sopivat teknologiaratkaisut ja olemme apuna muutoksen käynnistämisessä ja eteenpäin viemisessä.
Ota yhteyttä

Ratkaisut

Virtuaalifasilitointi

Kokoukset, työpajat ja tapahtumat pidetään yhä useammin verkossa. Kokeneet fasilitoijamme auttavat sinua saamaan täyden hyödyn irti virtuaalitilaisuuksista.
Lue lisää

Data-ekosysteemit

Yritykset kääntävät katseensa sisäisestä tekemisestä ulkoiseen tekemiseen ja partneroituvat niin toimialan sisällä kuin yli toimialarajojen luoden uudenlaisia data- ja liiketoimintaekosysteemejä.
Lue lisää

Läpinäkyvä toimitusketju

Läpinäkyvä ja muuttumaton tapahtumarekisteri vähentää viiveitä, kustannuksia ja inhimillisiä virheitä. Lohkoketjupohjainen toimitusketju varmentaa tuotteiden alkuperän sekä matkan raaka-aineista kuluttajalle.
Lue lisää

Mikro-omistaminen ja -maksaminen

Omaisuuserien digitalisointi mahdollistaa erilaisten omaisuusluokkien mikro-omistamisen, sekä pienten maksujen suorittamisen ennen näkemättömän tehokkkaasti.
Lue lisää

Digitaalinen identiteetti

Universaali identiteetti on digitalisaation viimeisiä puuttuvia kulmakiviä. Uusien teknologioiden avulla voidaan henkilöille, yhteisöille ja tavaroille luoda luotettavia identiteettejä, sekä mahdollisuuksia hallita omia datavirtoja.
Lue lisää

Autamme ratkaisemaan haastavimpia ongelmia

Esitykset ja koulutukset

Uudet teknologia ovat kiehtovia aiheita, mutta niiden ympärille syntyy paljon hypeä ja tyhjää puhetta. Puhumme asioista niiden oikeilla nimillä ymmärrettävästi. Olemme erikoistuneet muodostamaan eheitä esityksiä, kursseja ja koulutuksia erilaisille yleisöille. Monissa organisaatioissa on tärkeää luoda yhteinen termistö ja ymmärrys asiaan ennen kuin projekteja lähdetään viemään tuotantoon.

Liiketoimintaverkostot

Uudet liiketoimintaverkostot ja ekosysteemit ovat paljon muuta kuin teknologiaa ja vaativat huolellista suunnittelua. Autamme verkostojen rakentemisessa ja niiden suunnittelussa oli sitten kyse sidosryhmien kasaankeräämisesta, hallintomallien suunnittelusta tai organisaation ja liiketoimintamallin rakentamisesta. Usein ulkopuolinen neutraali toimija takaa paremman onnistumisen hankkeelle.

Liiketoimintamallit

Aika ajoin tulee uusia teknologioita, jotka haastava vanhat toimintamallit ja synnyttävät uusia tapoja toimia tai tehostaa syntyneitä käytäntöjä. Tekoäly yhdessä lohkoketjujen ja datavirtojen kanssa muodostavat valtavan määrän uusia mahdollisuuksia. Meillä on työkalut ja menetelmät tutkia ja löytää näitä mahdollisuuksia ja auttaa organisaatioita ymmärtämään, kuinka tämä tulee vaikuttamaan niiden markkinoihin ja mitä mahdollisuuksia ja uhkia niihin liittyy.

Työvoima ja resursointi

Oikeiden tekijöiden ja resurssien löytäminen on nykyään hankalaa. Resursointi ja tarkkaan valitut tekijät ja kumppanit luovat perustan menestyksekkäälle hankkeelle. Me löydämme oikeat henkilöt niin pysyviin työsuhteisiin kuin vuokrajohtajiksi tai osa-aikaisiksi projektityöntekijöiksi. Meiltä löytyvät muutoksentekijät, digi- ja innovaatiojohtajat kuin tuoteomistajat ja sovelluskehittäjät. Verkostostamme löytyvät tekijät kaikkein haastavimpiin projekteihin ratkomaan haastavia liiketoimintaongelmia
Ota yhteyttä

Bering Blog

Suomalainen Bering & Company auttamaan Vietnamin valtiota ruokaturvallisuudessa lohkoketjuteknologian avulla

11.11.2019
Lohkoketjuihin ja vaativiin teknologisiin ratkaisuihin keskittyvä suomalainen konsulttiyritys Bering & Company on solminut sopimuksen Vietnamin Tiede- ja teknologiaministeriön alaisuudessa toimivan valtion sertifiointiyksikön Quacertin kanssa. Vietnamin pääministerin päätöksestä alkaneen ruokaturvallisuuden parantamiseen tähtäävän hankkeen tavoitteena on hyödyntää lohkoketjuteknologiaa elintarvikkeiden tuotannon kehittämisessä. Ratkaisuja pilotoidaan Vietnamin kolmanneksi suurimmassa panimossa Habecossa.
Lue koko juttu..

Suomi tarvitsee kansallisen strategian arvon internetille

21.10.2019
Tulevaisuudessa globaalit arvonluontipalvelut perustuvat hajautettuihin teknologioihin, kuten lohkoketjuihin ja niihin kytkettyihin arvojärjestelmiin, älyrahaan. Monissa yhteyksissä tästä uudesta kokonaisuudesta käytetään ilmaisua arvon internet.
Lue koko juttu..

Vakausvaluutat (stable coin) avain lohkoketjuteknologian massakäyttöön

25.9.2019
Kesäkuussa 2019 Facebook ilmoitti kunnianhimoisesta Libra-hankkeesta, jonka tavoitteena on muodostaa verkosto vahvoista eri internetin toimijoista ja alustoista (1). Libra-verkko olisi alusta Libra-virtuaalivaluutalle, jonka tarkoitus on ensin toimia verkon maksujärjestelmänä, ja pidemmällä aikavälillä mahdollisesti muodostaisi oman erillisen valuutan.
Lue koko juttu..
Näytä kaikki

Bering & Company

Vitus Bering oli tanskalainen tutkimusmatkailija joka eli 1700-luvulla. Hän tuli tunnetuksi ensimmäisenä eurooppalaisena joka löysi Alaskan. Hänen mukaansa on nimetty alueita kuten Beringinmeri ja Beringinsalmi, joka erottaa Aasian ja Pohjois-Amerikan.

Uusien teknologioiden soveltamisessa on paljon yhtäläisyyttä tutkimusmatkailuun. Usein vaaditaan näkemystä ja rohkeutta, mutta samalla palkkiot voivat olla suuria. Jatkamme Vituksen jalanjäljillä tutkien mihin uusien teknologioiden rajat asettuvat ja autamme asiakkaitamme valloittamaan uusia alueita.

Autamme digitalisaatiohankkeiden eri vaiheissa. Tunnistamme mahdollisuuksia, autamme hahmottamaan ja muotoilemaan strategiaa, sekä toimitamme teknologiaratkaisuja ja edistämme hankkeita käytännössä. Meillä ja verkostollamme on rautainen osaaminen, kokemus ja ammattitaito erilaisten ja erikokoisten ekosysteemi-, digitalisaatio- ja lohkoketjuhankkeiden läpiviennistä.

Mikko Eerola

Toimitusjohtaja ja perustaja. Yksi "Lohkoketju: Tiekartta päättäjille" -kirjan kirjoittajista. Työskennellyt internetin ja digitalisaation parissa vuodesta 1996. Toiminut johtajana niin nopeasti kasvavissa, maailmaa valloittavissa startupeissa kuin isommissa yrityksissä jotka haluavat uudistua.
+358 40 5899 776

Juha Viitala

Perustaja ja ekosysteemijohtaja. Head of Blockchain and co-founder. Yksi "Lohkoketju: Tiekartta päättäjille" -kirjan kirjoittajista. Työskennellyt internetin parissa vuodesta 1996. Digitaalinen bisnes, startupit, teknologiat ja lohkoketjut tuttuja juttuja. Käytännön kokemusta lohkoketjukonsortion suunnnittelusta, rakentamisesta ja hallinnoinnista.
+358 40 755 0666