Bering Explorers' Academy

Suomalainen Bering & Company auttamaan Vietnamin valtiota ruokaturvallisuudessa lohkoketjuteknologian avulla

11.11.2019
Lohkoketjuihin ja vaativiin teknologisiin ratkaisuihin keskittyvä suomalainen konsulttiyritys Bering & Company on solminut sopimuksen Vietnamin Tiede- ja teknologiaministeriön alaisuudessa toimivan valtion sertifiointiyksikön Quacertin kanssa. Vietnamin pääministerin päätöksestä alkaneen ruokaturvallisuuden parantamiseen tähtäävän hankkeen tavoitteena on hyödyntää lohkoketjuteknologiaa elintarvikkeiden tuotannon kehittämisessä. Ratkaisuja pilotoidaan Vietnamin kolmanneksi suurimmassa panimossa Habecossa.
Learn more

Suomi tarvitsee kansallisen strategian arvon internetille

21.10.2019
Tulevaisuudessa globaalit arvonluontipalvelut perustuvat hajautettuihin teknologioihin, kuten lohkoketjuihin ja niihin kytkettyihin arvojärjestelmiin, älyrahaan. Monissa yhteyksissä tästä uudesta kokonaisuudesta käytetään ilmaisua arvon internet.
Learn more