Suomalainen Bering & Company auttamaan Vietnamin valtiota ruokaturvallisuudessa lohkoketjuteknologian avulla

Lohkoketjuihin ja vaativiin teknologisiin ratkaisuihin keskittyvä suomalainen konsulttiyritys Bering & Company on solminut sopimuksen Vietnamin Tiede- ja teknologiaministeriön alaisuudessa toimivan valtion sertifiointiyksikön Quacertin kanssa. Vietnamin pääministerin päätöksestä alkaneen ruokaturvallisuuden parantamiseen tähtäävän hankkeen tavoitteena on hyödyntää lohkoketjuteknologiaa elintarvikkeiden tuotannon kehittämisessä. Ratkaisuja pilotoidaan Vietnamin kolmanneksi suurimmassa panimossa Habecossa.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittamista olivat todistamassa Mr. Kari Kahiluoto – Suomen Vietnamin suurlähettiläs ja Mr. Tran Van Vinh – General Director, Directorate for Standards, Metrology and Quality.

Maailman terveysviraston WHO:n tilastojen mukaan yksi kymmenestä ihmisestä sairastuu vuosittain pilaantuneen ruoan takia. Ruoan tuotantoon liitetään yleisesti luottamusongelma, jonka on arvioitu maksavan toimialalle kymmeniä miljardeja euroja vuosittain. Ruokateollisuuden logistiikkaketjujen kehittäminen onkin yksi tunnistetuista globaaleista haasteista, joihin etsitään ratkaisuja ympäri maailmaa. Usein ongelma ei ole tuotteisiin liittyvä tiedon puuttuminen vaan se, että sillä ei ole kaikkien logistiikkaketjussa toimivien käytettävissä olevaa, oikeanlaista tallennuspaikkaa josta tieto voidaan tarvittaessa jälkikäteen myös auditoida. Lohkoketjuteknologia tarjoaa tähän tehokkaan ratkaisun.

Vietnamissa ruoan tuotannon prosesseihin liittyvä ongelma on tunnistettu ja valtionjohto on pääministerin johdolla päättänyt, että ruokaturvallisuuteen kiinnitetään maassa enemmän huomiota jatkossa. Päätöksessä todetaan, että elintarviketeollisuudella on velvoite todentaa ruoan alkuperä ja huolehtia tiedon jäljitettävyydestä. Ratkaisuja tähän haetaan lohkoketjuteknologian mahdollistamalla jäljitettävyydellä ja läpinäkyvyydellä.

Vietnamin valtion sertifiointiyksikön Quacertin ja Bering & Companyn yhteistyön tavoitteena on kartoittaa lohkoketjuteknologian mahdollisuuksia maassa. Bering & Company toimittaa muun muassa lohkoketjuteknologian ja toimitusketjujen hallinnan ratkaisuja sekä konsultoi ja kouluttaa Quacertin asiantuntijoita ja muita käyttäjiä jäljitettävyysratkaisuiden teknologioissa. Tuloksia pilotoidaan Vietnamin kolmanneksi suurimmassa panimossa, Habecossa, jonka jälkeen toimintaa on tarkoitus laajentaa muille toimialoille.

”Lohkoketjuteknologia mahdollistaa täysin uudenlaisia tapoja jakaa tietoa arvo- tai toimitusketjussa”, kertoo Bering & Company perustajaosakas Mikko Eerola. ”Trendi lähti käyntiin kun yhdysvaltalaiset suuryritykset halusivat parempaa tietoa elintarvikkeiden alkuperästä ja siitä mihin ne ovat päätyneet. Ketjun läpinäkyvyyden tärkeys korostuu jos joudutaan vetämään tuotteita pois markkinoilta. Useat valtiot ovat aloittaneet kansallisia hankkeita elintarvikkeiden alkuperän todentamiseen ja toimitusketjujen läpinäkyvyyteen liittyen. Vietnam on tämän kehityksen eturintamassa ja on kunnia olla mukana tässä tärkeässä projektissa.”

”Elintarvikkeiden jäljitettävyydessä kyse ei ole vain tuotteisiin liittyvän tiedon keräämisestä vaan koko toimitusketjun läpinäkyvyydestä alkutuotannosta aina kuluttajalle saakka”, sanoi Quacertin johtaja Tran Quoc Dung aihetta käsittelevässä tapahtumassa. “Tällaisessa prosessissa tärkeää on jatkuvuus tiedon keräämisessä ja tallentamisessa. Tietoa täytyy myös pystyä luotettavasti ja tarkasti palauttamaan ja hyödyntämään erilaisiin tarpeisiin.”

Maailmalla on jo runsaasti toimivia esimerkkejä, joissa lohkoketjuteknologiaa on hyödynnetty elintarvikkeiden alkuperän seurannassa ja ruokaturvallisuuden parantamisessa. Esimerkiksi maailman suurin vähittäismyyntiketju Walmart vaatii yli sataa vihannestoimittajaa käyttämään lohkoketjupohjaista järjestelmää ja Hollannin suurin vähittäiskauppaketju Albert Heijn tarjoaa kuluttajille mahdollisuuden saada tietoa appelsiinimehun alkuperästä. Suomessa esimerkiksi Arla Suomi on pilotoinut lohkoketjuteknologiaa maidon alkuperän tallentamiseen.


Bering & Company
Bering & Company on Suomen ensimmäinen lohkoketjuihin, arvon internetiin ja niihin liittyvään digitaaliseen transformaatioon keskittyvä konsulttiyritys. Keväällä 2019 perustetun yhtiön toiminta-ajatuksena on auttaa suomalaisia ja kansainvälisiä asiakkaita ymmärtämään mistä lohkoketjussa ja arvon internetissä kyse, ja tunnistamaan mitä mahdollisuuksia datapohjaiset liiketoimintamallit ja meneillään oleva digimurros voivat tarjota juuri heidän toiminnalleen.

Bering & Companyn perustajat Mikko Eerola ja Juha Viitala ovat digitalisaation konkareita ja ensimmäisen suomenkielisen lohkoketjukirjan, ”Lohkoketju- tiekartta päättäjille” kirjoittajia.

Kiinnostaako kuulla lisää?

Näytä kaikki kirjoitukset