Data-ekosysteemit

Yritykset kääntävät katseensa sisäisestä tekemisestä ulkoiseen tekemiseen ja partneroituvat niin toimialan sisällä kuin yli toimialarajojen luoden uudenlaisia data- ja liiketoimintaekosysteemejä.