Virtuaalifasilitointi

Brainstorming, työpalaveri, työpaja, workshop, ideointisessio... Olemme työelämässä tottuneet osallistumaan tilaisuuksiin, joissa joukko ihmisiä tulee samaan tilaan ja yhdessä suunnittelee, kehittää ja työstää asioita. Usein tuloksia syntyy vähemmälläkin fasilitoinnilla, ja osaavan fasilitoijan käsissä lyhyessä ajassa tapahtuu paljon, ideat kirkastuvat ja päätöksiä syntyy.

Mutta  mitä tapahtuu kun tällainen tilaisuus siirretään verkossa tapahtuvaksi?

Jos osallistujilla ei ole yhtä vahvaa rutiinia verkossa tapahtuvaan ryhmätyöskentelyyn, eikä fasilitaattori ole suunnitellut työskentelymallia erityisesti virtuaalisen osallistumisen näkökulmasta, jää kokemus tällöin helposti negatiiviseksi. Osallistujat pitkästyvät ja passivoituvat, minkä johdosta harjoitukset jäävät pintapuolisiksi eikä päätöksiä synny – tai osallistujat eivät sitoudu niihin henkisesti.

Virtuaalinen kokous tai työpaja tulee valmistella hyvin, ympäristön mahdollisuuksia hyödyntäen ja sen haasteet tunnistaen.

Valmennuksissa ja workshopeissa tulee muistaa jättää aikaa ja tilaa muullekin kuin tehtäville. Fyysisissä kohtaamisissa itsestään syntyvät tauoilla jutustelu ja verkottuminen vaativat oman rakenteensa.

Vuorovaikutuksen syntyminen ja kaikkien osalllistuminen vaativat aktiivista fasilitointia. Energiatason ylläpitämiseksi on suunniteltava hyvin rytmitetty sisältö.

Videoyhteys luo siltaa osallistujien välille, vähentää väärinkäsityksiä ja parantaa keskittymistä. Sen avulla fasilitoija voi myös huomata jos energiataso alkaa laskea tai ihmiset alkavat tehdä muuta.

Fasilitoinnin lisäksi myös työkalut ja alustat ovat tärkeässä roolissa virtuaalikokouksissa. Digitaaliset ympäristöt kuten Zoom mahdollistavat myös pari- ja pienryhmätyöskentelyn. Tätä hyödyntämällä sessioista saadaan kiinnostavampia ja tehokkaampia. Vuorovaikutusalustat kuten Slido tukevat ideointia, priorisointia ja kysymysten keräämistä. Kanban-taulujen kuten Trello avulla session työjono saadaan osallistujille näkyväksi.

Näitä ja muita onnistuneen tilaisuuden elementtejä suunnittelemme yhdessä kanssasi, varmistaen että tilaisuuden tavoitteet saavutetaan ja osallistujien kokemus on positiivinen. Ole rohkeasti yhteydessä ja keskustellaan tarpeestasi yhdessä!

Mikko Eerola
+358405899776 (Mobile/WhatsApp)
mikko@beringcompany.com